Monthly Archives: Czerwiec 2013

DLA POLSKIEJ KLIENTELI

Następnie jednak poczęły powstawać i inne tego typu lokale, niekiedy już prowadzone przez rodowitych Polaków i obliczone na polską klientelę.Początkowo lokale te z niemiecka nazywane były kafenhauzami, a nas­tępnie coraz to częściej kawiarniami. Najwięcej takich lokali było w Warszawie i w

INNY CUKIERNIK

Inny cukiernik ogłaszał się, iż „ma honor donieść publiczności, że otworzył bilard i kawę na ulicy Podwale […] pod znakiem syreny, na pierwszym piętrze. Dostanie tam na śniadanie kiełbas wiedeńskim sposobem pieczonych i każdego czasu ponczu, kawy, czekolad, win zagranicznych,

POSTĘPY PROJEKTÓW

Tam też w czasie dyskusji narodził się z pewnością niejeden z późniejszych postępowych projektów naprawy ustroju Rzeczypospolitej.W tamtych latach powstawały również w Warszawie, a także i w in­nych miastach, mniej eleganckie kawiarnie przeznaczone dla uboż­szej klienteli. Oto jak bowiem pisał pamiętnikarz