Monthly Archives: Maj 2013

SPECJALIZACJA LOKALI

Lokale te specjalizowały się w podawaniu różnych „cukrów” i słodyczy, a tak­że czekolady w formie napoju. W ostatnich latach istnienia dawnej Rzeczypospolitej powstały rów­nież różnego typu lokale o charakterze podmiejskim, słynące niekiedy ze specjalnego asortymentu potraw. Modna się więc stała

W SPECJALNYCH OGRODACH

Dla mniej ekskluzywnej publiczności, ale jednak tylko dla ludzi „schludnie odzianych”, w miesiącach letnich czynne były przedsię­biorstwa gastronomiczno-rozrywkowe mieszczące się w specjalnych ogrodach na świeżym powietrzu lub pod namiotami. W Warszawie na terenach leżących w pobliżu dzisiejszej ul. Foksal taki