Monthly Archives: Kwiecień 2013

ZABAWY MASKOWE

W drugiej połowie XVIII w. dużą popularnością cieszyły się pu­bliczne zabawy maskowe zwane redutami. Urządzane one były za­równo w Warszawie, jak i w szeregu innych większych, a niekiedy nawet i średniej wielkości miast, w różnego typu dużych salach, a więc

NIEKTÓRE PIWANIRNIE

Zorganizowane były i urządzone na modłę niemiecką, a piwo podawane w specjalnych kuflach. Niektóre z piwiarni posiadały również krę­gielnie, gdzie można się było zabawiać zyskującymi coraz to większą popularność, szczególnie w sferach mieszczańskich, kręglami.W dużych miastach, a przede wszystkim w

OLBRZYMIA ROLA CZASU

W miastach budynki, w których mieściły się zakłady gastronomiczne, rozpoznać można było po wywieszonych nad wejściem specjalnych znakach. Siedemnastowieczny autor Wacław Potocki pisał więc: „Wieńca winu, krzyż na miód, wiechy wieszać w rynku na piwo”. W niezbyt dużych miastach tamtych