Monthly Archives: Styczeń 2013

CENY W ZAJAZDACH

Do zajazdów warszawskich, cieszących się dużym wzięciem należały przedsiębior­stwa Gąsiorowskiego i Rosengarta. Uboższa klientela mogła nato­miast korzystać z dość taniego zajazdu przy ul. Daniłowiczowskiej oraz szeregu zajazdów na Pradze, wśród których najbardziej znany był Hryniewicza, gdzie szczególnie często zatrzymywała się

PIERWSZY HOTEL

Pierwszy taki hotel, zwany „Marywiłem”, pobudowano w Warszawie w początkach lat dziewięćdziesiątych XVII stulecia na terenach zajmowanych obecnie przez plac Teatralny oraz Teatr Wielki i Narodowy. Wzniesiony on został za pieniądze królowej „Marysieńki” Sobieskiej, stąd też wywo­dziła się jego nazwa

WEDŁUG PROJEKTÓW

W latach 1785-1787 według projektu wybitnego architekta B. Zuga zbudowany został na ul. Tłumackiej zespół hotelu „Pod Orłem Bia­łym”. Był to wówczas najlepszy i najbardziej nowoczesny hotel w sto­licy. W kilku kondygnacjach budynku wzdłuż biegnących przez środek korytarzy znajdowały się różnej