Monthly Archives: Sierpień 2012

NA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

Na poszczególnych obszarach ziem polskich kształtował się dość różny model karczmy wiejskiej 7 Na ziemiach zaboru pruskiego już od po­czątku XIX stulecia władze poczęły likwidować dawne feudalne pra­wo propinacji. Mniej więcej od 1810 r. każdy przemysłowiec po otrzy­maniu zezwolenia, o

NA TERENIE GALICJI

Na­tomiast i tak niezbyt wysoka poprzednio na tych ziemiach liczba żydowskich karczmarzy wiejskich uległa jeszcze dalszemu zmniejsze­niu. Powoli też Żydzi prawie zupełnie wycofali się z zawodu wiejskiego karczmarza.Coraz to silniejszy udział elementu niemieckiego w karczmarstwie wiejskim na ziemiach polskich zaboru

TYLKO NA PAPIERZE

Przepisy z końca XVIII i z pierwszych lat XIX w. zabraniały Żydom, na terenie Galicji, zajmować się karczmarstwem wiejskim. Pozostały one jednak tylko na papierze. Dalsze też przepisy o karczmarstwie nie tworzyły żadnych barier uniemożliwiających wyznawcom religii mojżeszowej zajmowania się

ZASADY KONSUMPCJI

Ustawa ta w znacznym również stopniu ustalała zasady konsumpcji alkoholu w karczmach i szynkach. Zezwalała ona na sprzedaż alko­holu jedynie w lokalach, które otrzymały na to specjalną koncesję. Wódkę wolno było sprzedawać tylko nie mocniejszą niż 46%. Karczmy nie mogły