Monthly Archives: Kwiecień 2012

SŁABO OGRZEWANE ZIMĄ

Wiele z nich zostało też wówczas zamkniętych. W Łodzi w 1843 r. liczba szynków wynosiła 94, a w 1845 r. spadła do 56. Już jednak w latach pięćdziesiątych sytuacja szyn- karzy przedstawiała się znacznie korzystniej i liczba tego typu zakła­dów

ZGODNIE ZE ZWYCZAJEM

Należność inkasowano przeważnie po zakończonej konsumpcji. Nie­kiedy jednak szynkarz nie mając zaufania do nieznanego lub cieszą­cego się nie najlepszą opinią klienta domagał się od niego regulowania należności przy składaniu zamówienia lub też po podaniu mu żąda­nych napojów i potraw. Zgodnie

LEPSZY LOKAL

Piwiarnie posiadające lepszy lokal lub też specjalne ogródki, w których w miesiącach letnich klienci mogli przebywać na świeżym powietrzu, nazywały się w Królestwie bawariami. Właścicielami szynków, piwiarni łub bawarii byli przeważnie miesz­czanie chrześcijańskiego pochodzenia. Zarówno w miastach zaboru pruskiego, jak