Monthly Archives: Marzec 2012

OBCOWANIE Z PIJAKAMI

Ustawiczne obcowanie z pijakami, konieczność używania siły, by wyrzucić za drzwi zbyt wstawionego i awanturującego się klienta, powodowały przyjęcie ordynarnego sposobu bycia. Stąd też poszły liczne przysłowia, w których szynkarz przedstawiany był jako czło­wiek wyjątkowo brutalny i bezwzględny. Dość często

JAKOŚĆ SPRZEDAWANEGO JEDZENIA

Również jakość wędlin sprzedawanych w tańszych szynkach pozostawiała wiele do życzenia. Bardzo często bowiem produkowano kiełbasy z padliny, dodawano do niej mięso z psów i kotów. Wypadki zatrucia klientów były też częste. Władze miejskie, szczególnie w Galicji i Królestwie, w

CZYSTOŚĆ LOKALI

O    ile uboższa lub nawet średnio zamożna klientela miejska uczęsz­czała zwykłe do szynków, to najzasobniejsza część mieszczan, a także ziemiaństwo przyjeżdżające do miast bardzo chętnie korzystało ze specjalnych pokoi, jakie znajdowały się za sklepami sprzedającymi wino. Prawie zawsze sklep winny

OCENIANIE PO UBIORZE

Osoby nie­znajome szacowano po ubiorze i sposobie zachowania, a nieodpowied­nim przybyszom odmawiano wstępu, tłumacząc, że wszystkie stoliki są zajęte. W pokojach za sklepami z winem panowała zwykle dość swobodna atmosfera, bywalcy takich lokali niekiedy doskonale znali się między sobą, nie

PREZENTOWANY POZIOM

Traktiernie reprezentowały różny poziom. Jedne z nich obliczone były na wydawanie obiadów lub ewentualnie kolacji dla dorożkarzy, robotników czy rzemieślników. Były jednak również traktiernie lep­sze, w których stołowali się urzędnicy, palestra itd. Istniały wreszcie traktiernie specjalizujące się w wydawaniu niektórych