Monthly Archives: Luty 2012

CENY W RESTAURACJACH

Jednocześnie dostać tu można było najbardziej wytworne, importowane przeważnie z zagranicy trunki. Naturalnie ceny w re­stauracjach były znacznie wyższe niż w traktierniach. Bogata j ednak klientela mogła się spodziewać, że będzie w nich dobrze obsłużona. Do połowy XIX w. restauracje

CUKIERNIE W POLSCE

Jak o tym wspomniano, kawiarnie i cukiernie znane były w Polsce w XVIII w. W pierwszej połowie XIX stulecia znaczenie lokali tego typu bardzo poważnie wzrosło. Szczególnie w okresie Księstwa War­szawskiego znacznie zwiększyła się liczba kawiarni w większych mias­tach leżących

PRZYPADKOWY PODZIAŁ

Niekiedy więc pozornie przypadkowy podział na kawiarnie i cukiernie posiadał pewien głębszy sens społeczny i polityczny. Mniej wytworne kawiarnie były lokalami, do których uczęszczały radykalizujące środowiska mło­dzieży, natomiast elegantsze cukiernie odwiedzane były przez sfery znacznie „stateczniejsze”. Stąd też o ile