Monthly Archives: Październik 2011

W KAŻDEJ WIĘKSZEJ WSI

Nadal w każdej większej wsi znaleźć można było karczmę, a sporo było wsi, szczególnie leżących przy ważniejszych traktach komuni­kacyjnych, w których znajdowało się ich nawet po kilka. W porów­naniu jednak z okresem poprzednim liczba wiejskich karczem zmniej­szała się. W przybliżeniu

TYPY KARCZM

W izbie znąjdował się niekiedy tzw. szynkwas, stały jeden lub dwa stoły, kilka ław, zydli lub nawet i krzeseł. Karczmarz sprzedawał wódkę, śledzie, kiełbasę i chleb. Czasami ubocznie prowadził również pewnego ro­dzaju sklepik, w którym można było dostać różne produkty

NAJWAŻNIEJSZA ROLA

W karczmie tego typu najważniejszą rolę odgrywała kon­sumpcja na miejscu napojów alkoholowych oraz produktów spożyw­czych. Jednocześnie jednak karczmarz prowadził sprzedaż wódki i pi­wa, które to trunki nabywcy zabierali z sobą, a bardzo często trudnił się również sprzedażą różnych produktów spożywczych