Monthly Archives: Wrzesień 2011

W MIASTACH PRZEMYSŁOWYCH

Małomiastecz­kowe restauracje posiadały zwykle dość dobrze zorganizowaną kuch­nię oraz znaczny asortyment drogich niekiedy nawet napojów alko­holowych. W lokalach takich obok sporej sali konsumpcyjnej znajdo­wało się zwykle jeden lub nawet kilka tzw. gabinetów, w których mniejsze grono osób mogło swobodnie przy

TYPOWA ROBOTNICZA RESTAURACJA

W miastach i osadach na Śląsku lub w Zagłębiu, gdzie występował wyraźny antagonizm między górnikami a hutnikami, istniały restauracje czy też szynki mające charakter górniczy lub hutniczy. W wypadku pojawienia się hutników w lokalu odwiedzanym zwykle przez górników, lub też

W WIĘKSZYCH MIASTACH

Z jednej strony goście, z drugiej była lada z wyszynkiem piwa i wódki. Za barierą po lewej stronie wisiały rozmaitych kształtów kiełbasy: myśliwskie, wędzone, świeże, krakow’ slde, z czosnkiem lub bez czosnku, siekane i krajane. Pod niemi rzucały się w