Monthly Archives: Sierpień 2011

W SALI SZYNKOWEJ

W sali szynkowej najważniejszą rolę odgrywał szynkwas, coraz to częściej zwany bufetem. Prócz niego znajdowała się tam również pewna liczba niewielkich stołów, przeważnie pokrytych ceratą, oraz zwykłych krzeseł i stołków. Pewna część klienteli konsumowała jednak stojąc przy bufecie lub pod

OPIS WARSZAWSKIEGO SZYNKU

A oto opis warszawskiego szynku pióra znanego pisarza Wiktora Gomulickiego: „Wypijano tu dużo piwa, ale więcej jeszcze wódki. Goście zachowywali się z zupeł­ną swobodą, kto chciał, czapkę zdjął, przy stoliku usiadł i poprosił, żeby mu podano «kufelek». Większość w czapkach

WEDŁUG DANYCH

Według danych z 1870 r. wszystkich zakładów typu gastronomicznego było w Warszawie 719, z tego właściwych szynków i piwiarni 299 oraz bawarii 51. Natomiast w 1909 r. liczba wszystkich zakładów gastro­nomicznych wynosiła 1250, z tego właściwych szynków i piwiarni (łącznie

INSTYTUCJE O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM

Instytucje o charakterze charytatywnym, jak np. Warszawskie To­warzystwo Dobroczynności, organizowały specjalne garkuchnie, zwane „tanimi kuchniami”, dla niezamożnej klienteli. Na przykład „tania kuchnia” przy ul. Freta w Warszawie czynna była od godz. 12 do 16 i składała się z 2 sal,