Monthly Archives: Czerwiec 2011

ZAPROSZONY DO RESTAURACJI GOŚĆ

Należy również wspomnieć o różnego typu restauracjach podmiejskich, niekiedy bardzo eleganckich i drogich, czynnych przez cały rok lub tylko w sezonie wiosenno-letnim. Z restauracji podwar­szawskich szczególnie znane były: „Sielanka”, „Marcelin”, „Wila­nów”, „Wójtówka”, „Promenada”.W lepszych restauracjach w tym właśnie okresie rozpowszechniło

ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW

Należało tam wykazać się odpo-wiednią znajomością przepisów obowiązujących w „wielkim świecie”, wiedzieć, jakie trunki są odpowiednie do jakich potraw, jaka ma być kolejność zamawianych dań itp. Znawcy tego rodzaju realiów daro­wać mogli np. autorce Trędowatej, Mniszkównie, jej całe grafomaństwo, ale