Monthly Archives: Marzec 2011

SŁODKA DZIURKA

Pod koniec XIX w. począł się wytwarzać nowy typ lokalu cukierni­czego, tzw. słodka dziurka. Były to przeważnie niewielkie sklepiki, w których część pomieszczeń zajmował bufet, w części zaś rozloko­wane były maleńkie stoliczki i również niewielkie taboreciki. Niekiedy stoliczki i taboreciki

NAJBARDZIEJ ZNANE

Tak np. do najbardziej znanych w Warszawie mleczarni należała „Udzia­łowa” na rogu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich, w której zbie­rali się często przedstawiciele świata literackiego i artystycznego, oraz ,,Nadświdrańska“ stanowiąca własność właściciela majątku Dłużniewo nad Świdrem. W 1909 r. liczba