Monthly Archives: Luty 2011

ZATRUDNIENIE W LOKALACH

Podróżni więc mieli czas zajść do bufetu łub restauracji, aby posilić się przed dalszą drogą. Ci, którzy nie chcieli opuszczać wagonu, nabywali różnego rodzaju potrawy, kanapki, her­batę na ręcznych wózkach, jakie bufet rozsyłał wzdłuż peronów. W niektórych też pociągach zainstalowane

W ŻYCIU SPOŁECZEŃSTWA

Nadal w życiu społeczeństwa polskiego dość dużą rolę odgrywały in­stytucje typu klubowego, a więc różnego rodzaju resursy (np. w War­szawie Resursa Obywatelska posiadająca swój budynek na Krakow­ieskim Przedmieściu i Resursa Kupiecka na Senatorskiej), kluby, sto­warzyszenia. Niemal w każdym takim lokalu

WŁAŚCICIELE LOKALI

Znacznie gorsze było natomiast położenie dziewcząt pracujących w różnego rodzaju szynkach lub podrzędnych restauracjach. Właściciele lokali bardzo często zmuszali je do wykonywania usług, nie mających nic wspólnego z ich zawodem. Pewna też ich część szła następnie na ulicę i zostawała