Monthly Archives: Marzec 2010

CZAS NA DANSING

W czasach Drugiej Rzeczypospolitej powstał nowy rodzaj lokali tzw. dansingowych. Z pewnością nie była to żadna nowość, a rodowód tej instytucji można by wyprowadzić od dawnych karczem, w któ­rych odbywały się również zabawy taneczne. Ba, i w XIX czy też

W NIEKTÓRYCH RESTAURACJACH

Dansingi odbywały się w niektórych tylko restauracjach lub kawiar­niach. Szczególnie liczne były one w miejscowościach uzdrowisko­wych lub wczasowych (np. w Zakopanem). Jednocześnie jednak w du­żych miastach powstawały specjalne lokale tzw. dansingowe. Zwykle otwierane były one w późnych godzinach popołudniowych i

DLA DOBRZE USTAWIONYCH

Zasadniczo dansingi były bardzo drogie i dostępne tylko dla ludzi dobrze sytuowanych. Niekiedy jednak powstawały lokale przezna­czone dla osób posiadających znacznie mniejsze możliwości finanso­we. Tak np. w Warszawie na Nowym Świecie prosperowała piekar­nia tzw. turecka, pod firmą „Bosfor“, sprzedająca wschodnie